Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Thứ hai - 20/07/2020 03:12
Sáng ngày 17 tháng 7 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành các nội dung của ngày làm việc thứ ba và bế mạc.
1
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Dự phiên bế mạc Đại hội có đồng chí Trần Anh Dũng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; cùng các đồng chí cán bộ, chuyên viên trong Đoàn công tác của tỉnh.
Tham dự có đồng chí Phạm Văn Quyết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đỗ Xuân Tú - Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND – UBND huyện và 234 đại biểu tiêu biểu của Đại hội.
2
Các đại biểu dự phiên bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII
Trong phiên làm việc sáng ngày 17 tháng 7, Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3
Đồng chí Đỗ Xuân Tú – Phó Bí thư Huyện ủy thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII.
Theo kết quả phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy Khóa XXII gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Quyết - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh được BCH Đảng bộ huyện bầu tái cử chức danh Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Xuân Tú và đồng chí Nguyễn Khắc Xung được BCH Đảng bộ huyện bầu tái cử chức danh Phó Bí thư Huyện ủy.
BCH Đảng bộ huyện cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 ủy viên và bầu đồng chí Phạm Xuân Thao tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Khóa XXII.
4
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
Trên tinh thần dân chủ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Các đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
5
 
6
Đại biểu dự Đại hội hiểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nghị quyết Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và hệ thống chính trị; tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế, đưa huyện trở thành một trọng điểm công nghiệp của tỉnh. Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và ứng dụng công nghệ cao; chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa quê hương; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã xác định các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, như: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 14,27%/năm. Đến năm 2025: cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 10%; công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 90%; 100% số xã, thị trấn đạt nông thôn mới nâng cao, có từ 3 đến 5 xã và 15% số thôn xóm, tổ dân phố trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII cũng đã thống nhất chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
7
Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trình bày chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phạm Văn Quyết – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định: Qua gần ba ngày làm việc nghiêm túc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong huyện và trước sự mong đợi của Tỉnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Nghị quyết của đại hội về các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu từ nay đến năm 2025; Đại hội đã tiến hành bầu một vòng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, gồm 37 đồng chí có đủ tiêu chuẩn vào BCH Đảng bộ huyện khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Bầu đoàn đại biểu tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác của huyện đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX. Kết quả đại hội có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân trong huyện tích cực đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới trên quê hương Vụ Bản; hội nhập nhanh chóng với nền kinh tế trong nước, quốc tế; sớm đưa huyện nhà nhanh chóng phát triển vững mạnh, bền vững. Đại hội đã xác định các giải pháp lớn: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực để thực hiện tốt ba nhiệm vụ đột phá đó là: Phát huy mạnh công nghiệp, đưa huyện trở thành một trọng điểm công nghiệp của tỉnh; Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của đất Thiên Bản, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 
8
Đồng chí Phạm Văn Quyết – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc Đại hội.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của Đảng bộ huyện nhà trong 5 năm tới là rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên mà trước hết là BCH Đảng bộ khóa XXII phải đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh, sự tín nhiệm của Đại hội và sự kỳ vọng của nhân dân. Đại hội kêu gọi toàn toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII”.
Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, kế hoạch để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

Một số hình ảnh trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội:
 
9
10
11
 
12
13

Theo Nhóm phóng viên Trung tâm VH-TT&TT Vụ Bản.
Link bài viết: 
http://vuban.namdinh.gov.vn/huyenvuban/1211/26995/37543/150034/Kinh-te---Chinh-tri/Dai-hoi-Dai-bieu-Dang-bo-huyen-Vu-Ban-lan-thu-XXII--nhiem-ky-2020---2025-thanh-cong-tot-dep.aspx

Tác giả bài viết: Theo vuban.namdinh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  •  Đang truy cập6
  •  Máy chủ tìm kiếm2
  •  Khách viếng thăm4
  •  Hôm nay1,039
  •  Tháng hiện tại25,070
  •  Tổng lượt truy cập814,395
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây