QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho công trình: Nạo vét, kiên cố hóa kênh C25, kênh N1và một số tuyến nhánh huyện Vụ Bản

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho công trình: Nạo vét, kiên cố
hóa kênh C25, kênh N1và một số tuyến nhánh huyện Vụ Bản

Số kí hiệu QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Ngày ban hành 12/06/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 12/06/2024
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Quyết định
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Quốc Hội
Người ký Khác

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho Công 25/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Quỹ tiền lương, th 27/04/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v Phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 của người quản lý
Quy định 37 về những điều Đảng viên không được làm 24/10/2021 Quy định 37 về những điều Đảng viên không được làm
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 16/06/2021 Quyết định 874 của BTT&TT V/v Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội và nội dung của quyết định
Quyết định 2600 của UBND tỉnh Nam Định V/v 25/10/2020 Quyết định 2600 của UBND tỉnh Nam Định V/v Phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
Quyết định 2595/UBND tỉnh Nam Định v/ 19/11/2019 Quyết định 2595/UBND tỉnh Nam Định v/v Phê duyệt khối lượng công việc và diện tích năm 2020
QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và 19/07/2020 QĐ phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của NQLDN
Quyết định V/v Phân bổ kinh phí thực hiện c 09/06/2020 Quyết định V/v Phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ SPDVCITL năm 2020
Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 15/4� 14/04/2020 Quyết định 859/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 V/v Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2019
Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và 02/03/2020 Quyết định thành lập BCH Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
Quyết định xếp loại DNNN trực thuộc UBND tỉnh Nam 12/09/2019 Quyết định xếp loại DNNN trực thuộc UBND tỉnh Nam Định 2018
Quy định phạm vi bảo vệ CTTL trên địa bàn tỉnh Nam 12/06/2019 Quyết định ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định
QĐ về việc phân bổ kinh phí 2019 09/06/2019 Quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 2018, 2019
QĐ phê duyệt diện tích 2019 04/03/2019 Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 05/03/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019

Các văn bản cùng lĩnh vực ""

Kế hoạch tuyển dụng năm 2024 02/05/2024 Kế hoạch tuyển dụng năm 2024
Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân 26/05/2024 Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 14/05/2024 Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho Công 25/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù l 21/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý
Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
Công văn số 186/VP7-UBND V/v tiếp nh 21/04/2024 Công văn số 186/VP7-UBND V/v tiếp nhận báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực h 21/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty
TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 21/04/2024 Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024
Báo cáo tài chính quý 3/2023 30/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3/2023
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 30/03/2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Kế hoạch số 47KH-CT ngày 05 tháng 2 năm 2024 04/03/2024 Kế hoạch số 47KH - CT ngày 05 tháng 2 năm 2024
Báo cáo kết quả công tác phòng chống TN quý 4 và n 23/01/2024 Báo cáo kết quả công tác phòng chống TN quý 4 và năm 2023
Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa t 01/11/2023 Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình năm 2024
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 30/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Quyết định số 1813 ngày 14/9/2023 ph 13/09/2023 Quyết định số 1813 ngày 14/9/2023 phê duyệt vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt khối lượng công vi 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024
Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022 10/09/2023 Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022
QĐ phê duyệt KH SXKD, ĐTPT giai đoạn 21 - 25 06/09/2023 Quyết định phê duyệt KHSXKD, ĐTPT của Công ty giai đoạn 2021 - 2025
Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa 30/05/2023 Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa Công ty và Sở NN
QĐ 1318/UBND phê duyệt phương án phân phối 04/07/2023 QĐ 1318/UBND phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021
Giá sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi 15/05/2023 Quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Quyết định 864 V/v giao kế hoạch năm 2023 c 27/04/2023 Quyết định 864 V/v giao kế hoạch năm 2023 cho Công ty KTCTTL Vụ Bản
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023 04/04/2023 THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023
Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu 13/11/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...
Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi th 07/08/2022 Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề: "B 12/01/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề: "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây X 04/01/2023 Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thủy
lợi năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản
Quyết định phê duyệt điều chỉnh KLCV và DT được hỗ 04/12/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh KLCV và DT được hỗ trợ tiền sử dụng sp, dvcitl năm 2022
Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ t 31/10/2022 Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
QĐ 1906 2022 17/10/2022 Quyết định 1906 về việc phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng spdvcitl năm 2023
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN 06/06/2022 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NQL
Biên bản kiểm tra QT TLP năm 2019 29/03/2020 Biên bản kiểm tra QT TLP năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 19/04/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Biên bản kiểm tra kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản 20/03/2022 Biên bản kiểm tra kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Quốc Hội"

Kế hoạch tuyển dụng năm 2024 02/05/2024 Kế hoạch tuyển dụng năm 2024
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 14/05/2024 Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho Công 25/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực h 21/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty
TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 21/04/2024 Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024
Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán 30/03/2024 Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 15/04/2024 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024 06/02/2024 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024
Chương trình tiết kiệm, chỗng lãng phí năm 2024 06/02/2024 Chương trình tiết kiệm, chỗng lãng phí năm 2024
Báo cáo kết quả công tác phòng chống TN quý 4 và n 23/01/2024 Báo cáo kết quả công tác phòng chống TN quý 4 và năm 2023
Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa t 01/11/2023 Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình năm 2024
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 30/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Quyết định số 1813 ngày 14/9/2023 ph 13/09/2023 Quyết định số 1813 ngày 14/9/2023 phê duyệt vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt khối lượng công vi 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024
Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022 10/09/2023 Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022
QĐ phê duyệt KH SXKD, ĐTPT giai đoạn 21 - 25 06/09/2023 Quyết định phê duyệt KHSXKD, ĐTPT của Công ty giai đoạn 2021 - 2025
Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ t 15/08/2023 Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022
BCTC 6 tháng đầu năm 2023 29/06/2023 BCTC 6 tháng đầu năm 2023
BCTC quý 1/2023 30/03/2023 BCTC quý 1/2023
Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa 30/05/2023 Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa Công ty và Sở NN
Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 2� 04/06/2023 Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 2/2023
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và 24/04/2023 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
Giá sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi 15/05/2023 Quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Thông báo kết quả lao động năm 2022 27/04/2023 Thông báo kết quả lao động năm 2022
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực 26/04/2023 Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế ho 26/04/2023 Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty
Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2022 30/03/2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023 04/04/2023 THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch 07/03/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí n 05/02/2023 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 29/01/2023 Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu 13/11/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...
Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi th 07/08/2022 Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề: "B 12/01/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề: "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Thanh lý hợp đồng Bắc Nam Hà 2022 19/12/2022 Thanh lý hợp đồng Bắc Nam Hà 2022
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thủy
lợi năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản
QĐ 1906 2022 17/10/2022 Quyết định 1906 về việc phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng spdvcitl năm 2023
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 29/07/2022 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022
Quyết định phê duyệt khối lượng công việc và và di 26/07/2022 Quyết định phê duyệt khối lượng công việc và và diện tích được hỗ trợ tiền spdvcitl năm 2022
BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN 06/06/2022 BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO TIỀN THƯỞNG BÌNH QUÂN NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CỦA NQL
Biên bản kiểm tra QT TLP năm 2019 29/03/2020 Biên bản kiểm tra QT TLP năm 2019
Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 19/04/2020 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
Biên bản kiểm tra kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản 20/03/2022 Biên bản kiểm tra kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 25/04/2022 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính cả năm 2021 30/03/2022 Báo cáo tài chính cả năm 2021
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 29/09/2021 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020 09/12/2021 Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020
Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 29/4� 28/04/2022 Quyết định 824/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch năm 2022
Chương trình tổng thể thực hành tiết kiếm, chống l 02/12/2021 Chương trình tổng thể thực hành tiết kiếm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí n 27/02/2022 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Các văn bản cùng người ký "Khác"

Kế hoạch tuyển dụng năm 2024 02/05/2024 Kế hoạch tuyển dụng năm 2024
Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân 26/05/2024 Báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng bình quân năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của người quản lý
Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 14/05/2024 Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho Công 25/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao kế hoạch năm 2024 cho
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
Phụ lục 5 - Danh mục tài liệu, số liệu minh chứng 24/04/2024 Phụ lục 5 - Danh mục tài liệu, số liệu minh chứng của Côgn ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản phục vụ đánh giá công tác PCTN năm 2023
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù l 21/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024 của người quản lý
Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
Công văn số 186/VP7-UBND V/v tiếp nh 21/04/2024 Công văn số 186/VP7-UBND V/v tiếp nhận báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực h 21/04/2024 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người quản lý Công ty
TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Vụ Bản
Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 21/04/2024 Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024
Báo cáo tài chính quý 3/2023 30/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3/2023
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 15/04/2024 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024
Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024 06/02/2024 Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024
Chương trình tiết kiệm, chỗng lãng phí năm 2024 06/02/2024 Chương trình tiết kiệm, chỗng lãng phí năm 2024
Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa t 01/11/2023 Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình năm 2024
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 30/10/2023 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Quyết định số 1813 ngày 14/9/2023 ph 13/09/2023 Quyết định số 1813 ngày 14/9/2023 phê duyệt vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt khối lượng công vi 16/10/2023 QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2024
Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022 10/09/2023 Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022
QĐ phê duyệt KH SXKD, ĐTPT giai đoạn 21 - 25 06/09/2023 Quyết định phê duyệt KHSXKD, ĐTPT của Công ty giai đoạn 2021 - 2025
Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ t 15/08/2023 Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022
BCTC 6 tháng đầu năm 2023 29/06/2023 BCTC 6 tháng đầu năm 2023
BCTC quý 1/2023 30/03/2023 BCTC quý 1/2023
Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa 30/05/2023 Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa Công ty và Sở NN
QĐ 1318/UBND phê duyệt phương án phân phối 04/07/2023 QĐ 1318/UBND phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021
Quyết định 1327/UBND tỉnh V/v xếp hạ 04/07/2023 Quyết định 1327/UBND tỉnh V/v xếp hạng Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản
Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 2� 04/06/2023 Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 2/2023
Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạ 24/04/2023 Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và 24/04/2023 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023
Giá sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi 15/05/2023 Quyết định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Quyết định 864 V/v giao kế hoạch năm 2023 c 27/04/2023 Quyết định 864 V/v giao kế hoạch năm 2023 cho Công ty KTCTTL Vụ Bản
Thông báo kết quả lao động năm 2022 27/04/2023 Thông báo kết quả lao động năm 2022
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực 26/04/2023 Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty
Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế ho 26/04/2023 Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty
Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2022 30/03/2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 29/09/2022 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 30/03/2022 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023 04/04/2023 THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch 07/03/2023 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên máy móc thiết bị năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản
Kế hoạch tuyển dụng năm 2023 05/02/2023 Kế hoạc tuyển dụng năm 2023
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí n 05/02/2023 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng 29/01/2023 Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu 13/11/2022 Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...
Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi th 07/08/2022 Phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định
Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề: "B 12/01/2023 Kế hoạch tổ chức cuộc thi với chủ đề: "Bác Hồ với Nam Định, Nam Định với Bác Hồ"
Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây X 04/01/2023 Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023
Thanh lý hợp đồng Bắc Nam Hà 2022 19/12/2022 Thanh lý hợp đồng Bắc Nam Hà 2022
QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch 19/12/2022 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình thủy
lợi năm 2023 của Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Vụ Bản
Quyết định phê duyệt điều chỉnh KLCV và DT được hỗ 04/12/2022 Quyết định phê duyệt điều chỉnh KLCV và DT được hỗ trợ tiền sử dụng sp, dvcitl năm 2022
Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ t 31/10/2022 Phê duyệt kết quả tưới, tiêu nước và kinh phí hỗ trợ sử dụng
sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021
QĐ 1906 2022 17/10/2022 Quyết định 1906 về việc phê duyệt khối lượng công việc và diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng spdvcitl năm 2023
Danh sách các văn bản

Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc - 14/05/2024

Kế hoạch tuyển dụng năm 2024

Kế hoạch tuyển dụng năm 2024 - 02/05/2024

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024

Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2024 - 21/04/2024

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật - 15/04/2024

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán - 30/03/2024

Kế hoạch số 47KH-CT ngày 05 tháng 2 năm 2024

Kế hoạch số 47KH-CT ngày 05 tháng 2 năm 2024 - 04/03/2024

Chương trình tiết kiệm, chỗng lãng phí năm 2024

Chương trình tiết kiệm, chỗng lãng phí năm 2024 - 06/02/2024

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024

Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2024 - 06/02/2024

Báo cáo kết quả công tác phòng chống TN quý 4 và năm 2023

Báo cáo kết quả công tác phòng chống TN quý 4 và n - 23/01/2024

Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa thường xuyên công trình năm 2024

Quyết định phê duyệt danh mục, kế hoạch sửa chữa t - 01/11/2023

Báo cáo tài chính quý 3/2023

Báo cáo tài chính quý 3/2023 - 30/10/2023

Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022

Quyết định xếp loại doanh nghiệp năm 2022 - 10/09/2023

Quyết định phê duyệt KHSXKD, ĐTPT của Công ty giai đoạn 2021 - 2025

QĐ phê duyệt KH SXKD, ĐTPT giai đoạn 21 - 25 - 06/09/2023

Quyết định 1327/UBND tỉnh V/v xếp hạng Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản

Quyết định 1327/UBND tỉnh V/v xếp hạ - 04/07/2023

QĐ 1318/UBND phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, năm 2021

QĐ 1318/UBND phê duyệt phương án phân phối - 04/07/2023

BCTC 6 tháng đầu năm 2023

BCTC 6 tháng đầu năm 2023 - 29/06/2023

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 2/2023

Kết quả công tác phòng chống tham nhũng quý 2� - 04/06/2023

Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa Công ty và Sở NN

Biên bản thanh lý hợp đồng đặt hàng năm 2022 giữa - 30/05/2023

Thông báo kết quả lao động năm 2022

Thông báo kết quả lao động năm 2022 - 27/04/2023

Quyết định 864 V/v giao kế hoạch năm 2023 cho Công ty TNHH MTV KTCTTL Vụ Bản

Quyết định 864 V/v giao kế hoạch năm 2023 c - 27/04/2023

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023 của người quản lý Công ty

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao kế ho - 26/04/2023

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022 của người quản lý Công ty

Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực - 26/04/2023

Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023

Phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạ - 24/04/2023

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023

THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN LÀM VIỆC MÙA HÈ NĂM 2023 - 04/04/2023

Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo tài chính 6 tháng cuối năm 2022 - 30/03/2023

BCTC quý 1/2023

BCTC quý 1/2023 - 30/03/2023

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí n - 05/02/2023

Kế hoạch tuyển dụng năm 2023

Kế hoạch tuyển dụng năm 2023 - 05/02/2023

Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Kế hoạch nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng - 29/01/2023

Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023

Trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây X - 04/01/2023

Thanh lý hợp đồng Bắc Nam Hà 2022

Thanh lý hợp đồng Bắc Nam Hà 2022 - 19/12/2022

Quyết định phê duyệt điều chỉnh KLCV và DT được hỗ trợ tiền sử dụng sp, dvcitl năm 2022

Quyết định phê duyệt điều chỉnh KLCV và DT được hỗ - 04/12/2022

Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị...

Ban hành Quy chế tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu - 13/11/2022
Thống kê truy cập
  •  Đang truy cập2
  •  Hôm nay2,189
  •  Tháng hiện tại50,370
  •  Tổng lượt truy cập2,520,645
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây