Câu hỏi 02: Để tăng cường công tác phòng chống dịch trong khi ngày bầu cử đang tới gần, chúng ta cần phải làm những công việc gì cấp bách?

Thứ năm - 20/05/2021 23:04
Câu 2. Khi dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh trên diện rộng tại một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, khả năng dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam là rất cao.
Trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, các cấp, các ngành và các địa phương cần thực hiện những công việc gì?

Trả lời:
Ngày 02/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 570/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
2. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tin, kinh nghiệm phòng chng dịch của các nước và các địa phương trong thời gian qua; bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đ rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần phân cấp, phân quyền tối đa đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.
3. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đề nghị các cấp có thẩm quyền khn trương rà soát, xem xét khen thưng kịp thời theo quy định đối với các địa phương: Vĩnh Phúc, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lâm Đồng ... đã kịp thời, phản ứng nhanh, chủ động có các biện pháp hiệu quả trong công tác phòng, chng dịch trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ phê bình, nhắc nhở, yêu cầu:
- Các tnh, thành phố Đà Nng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh nghiêm tình trạng không tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo quốc gia, nhất là việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc nơi công cộng;
- Các tnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai các khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm điều kiện vật chất, trang thiết bị phòng chống dịch và năng lực xét nghiệm tại địa phương;
- Các tnh, thành phố Đà Nng, Hà Nam, Yên Bái bám sát quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, căn cứ hậu quả xảy ra để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, xử lý theo quy định, kể cả xử lý trách nhiệm hình sự, theo tinh thn khách quan, công bằng, nghiêm minh.
Bộ Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc và điều kiện phòng chng dịch ở các địa phương.
4. Các Bộ, ngành, địa phương, đặc biệt người đứng đầu cấp y, chính quyền các cấp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác quản lý nhập cảnh. Tổ công tác liên ngành gồm 05 Bộ: Y tế, Ngoại giao, Quc phòng, Công an, Giao thông vận tải tập trung thống nhất xử lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài, của các chuyên gia, công nhân kỹ thuật cao nước ngoài.
5. Bí thư cấp y, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tại địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, động viên, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để tập trung cho việc chống dịch hiệu qu. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt. Mọi sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác sẽ phải trả giá về tính mạng con người, sức khỏe cộng đồng, tiền của, cơ hội, phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội và niềm tin, uy tín với nhân dân.
6. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không gây tâm lý hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh nhất là gây mất ổn định và hoảng loạn trong xã hội.
7. Tăng cường phối hợp hơn na gia các cơ quan trong công tác phòng chng dịch; luôn tỉnh táo, sáng suốt bám sát thực tế, tích cực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong việc xử lý tình huống.
8. Các lực lượng chức năng trên tuyến đầu chng dịch nêu cao tinh thần trách nhiệm, xả thân, cống hiến vì danh dự, nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sức khỏe cộng đồng, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và sẽ có hình thức động viên khen thưng kịp thời, phù hợp.
9. Về việc đảm bảo vắc-xin tiêm phòng dịch Covid-19:
a) Bộ Y tế rà soát toàn bộ số vắc-xin còn lại, thúc đẩy tiến độ tiêm hết số vc-xin này nhanh nhất và công bố trên thông tin đại chúng để cho nhân dân biết và giám sát.
b) Bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 50, Nghị quyết số 21 của Chính phủ để rà soát, xem xét tiếp cận nhiều nguồn vắc-xin nhất có thể để chủ động mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng tính cạnh tranh và các sinh phẩm xét nghiệm mới, hiện đại; tập trung đàm phán với các đi tác, tận dụng các mối quan hệ, tổ chức mua và kiểm soát được nguồn cung cấp, chất lượng, giá vắc-xin và các sinh phẩm xét nghiệm một cách công khai, minh bạch.
c) Quản lý và sử dụng có hiệu quả, kịp thời nguồn tài chính ngân sách đã được bố trí. Đồng thời có cơ chế, chính sách và các giải pháp kiểm tra, giám sát để các doanh nghiệp và người dân tích cực, chủ động tham gia xã hội hóa trên cơ sở đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua, bán, sử dụng vắc-xin.
10. Bộ Y tế bám sát kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ về nhập khẩu, sản xuất và tiêm vắc-xin, cập nhật tình hình trong và ngoài nước để chỉ đạo xây dựng Báo cáo và Tờ trình ngắn gọn xin ý kiến thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 5 năm 2021 cho một số chủ trương lớn, trong đó chuẩn bị cho tình huống có 30.000 ca nhiễm Covid-19 để Bộ Y tế có cơ sở thực hiện mua trang thiết bị dự tr; phương án thúc đẩy nghiên cứu sản xuất, nhập khẩu và tổ chức tiêm vắc-xin.
11. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thay mặt Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo toàn diện các công việc liên quan đến phòng, chống dịch; trường hợp cần thiết báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế phát huy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống dịch, nêu cao trách nhiệm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ trì tổ chức, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện.
 

Tác giả bài viết: Công ty thủy nông Vụ Bản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  •  Đang truy cập8
  •  Máy chủ tìm kiếm4
  •  Khách viếng thăm4
  •  Hôm nay1,531
  •  Tháng hiện tại27,261
  •  Tổng lượt truy cập1,022,529
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây