Không quy định nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án

Thứ tư - 23/08/2023 05:09

Không quy định nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại Ban QLDA

Chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án

Chi tiết câu hỏi:

Ban Quản lý dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi (BQL một dự án, không giao quyền tự chủ, tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao) là đơn vị trực thuộc Chủ đầu tư là Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.

 

Từ năm 2022, BQLDA đã thực hiện sử dụng nguồn thu chi phí Quản lý dự án theo Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Theo Khoản 1. Điều 3. Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 về Sử dụng các khoản thu có quy định:

“Chủ đầu tư, BQLDA do Chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực: Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư”

Xin cho em hỏi, BQLDA có được chi thu nhập tăng thêm từ nguồn thu của BQLDA cho viên chức, người lao động không? BQLDA có được trình cơ chế tự chủ theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phú quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (Tại khoản 2 Điều 3 của Thông tư 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của BTC thì các BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực mới áp dụng Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021)? Nhờ Quý Bộ quan tâm giải đáp để đơn vị biết và thực hiện!

Em xin chân thành cản ơn!

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

1. Về việc chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án (Ban QLDA).

Việc lựa chọn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; theo đó, các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng là: Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực, Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án, Thuê tư vấn quản lý dự án.

Do vậy, đề nghị Độc giả rà soát, xác định hình thức tổ chức quản lý dự án đảm bảo đúng các quy định nêu trên. Trường hợp còn vướng mắc về tổ chức quản lý dự án và chủ đầu tư thành lập Ban QLDA, đề nghị Độc giả có văn bản gửi Bộ Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2. Về phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại Ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công do chủ đầu tư thành lập:

Tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP), quy định:

“Điều 30. Chi phí quản lý dự án

2. Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng.”

Như vậy, nội dung chi phí quản lý dự án theo quy định nêu trên không có nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC ngày 08/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư vấn, quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công (sau đây gọi là Thông tư số 108/2021/TT-BTC) quy định:

“Điều 3. Sử dụng các khoản thu

1. Chủ đầu tư, BQLDA do chủ đầu tư thành lập (trừ BQLDA chuyên ngành, BQLDA khu vực): Thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư phê duyệt riêng dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án để thực hiện.

Căn cứ vào nội dung, khối lượng công việc, trách nhiệm giữa chủ đầu tư và BQLDA, chủ đầu tư quyết định tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án giữa chủ đầu tư và BQLDA (nếu có). Tỷ lệ phân chia khoản thu quản lý dự án phải được ghi trong quyết định thành lập BQLDA hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho BQLDA của chủ đầu tư”.

Do vậy, trường hợp dự án sử dụng vốn đầu tư công và việc chủ đầu tư thành lập Ban QLDA đảm bảo đúng quy định (theo ý kiến của Bộ Xây dựng) thì việc sử dụng các khoản thu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 108/2021/TT-BTC và nội dung chi phí quản lý dự án được quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; theo đó không quy định nội dung chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án tại Ban QLDA.

Do vậy, đề nghị Độc giả căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc về phụ cấp kiêm nhiệm, đề nghị Độc giả có văn bản gửi Bộ Nội vụ và Bộ Lao động và Thương binh Xã hội để được xem xét, giải quyết./.

Đề nghị Quý độc giả căn cứ vào những quy định nêu trên để thực hiện

Link bài viết: https://kiemtoanxaydung.vn/chi-phu-cap-kiem-nhiem-quan-ly-du-an/

Tác giả bài viết: Theo MOF.GOV.VN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê truy cập
  •  Đang truy cập9
  •  Hôm nay756
  •  Tháng hiện tại34,882
  •  Tổng lượt truy cập2,319,055
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây